Norway Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency

Klimaforandringer og tap av biologisk mangfold er den største utfordringen i vår tid – en dobbelt krise. Våre byggede omgivelser og byggeindustrien spiller en stor rolle, ettersom de står for nesten 40% av verdens CO2-utslipp. I tillegg har alle aspekter ved byggsektoren en stor påvirkning på vårt naturlige miljø.

Hvis vi skal kunne møte samfunnets behov uten å bryte jordens økologiske grenser, vil det kreve et paradigmeskifte for alle involverte i byggebransjen. Sammen med våre oppdragsgivere må vi utvikle og utforme bygningene, byene og infrastrukturen som uadskillelige deler av et større, selvbærende og kontinuerlig fornyende system.

Kunnskapen og teknologien som trengs for å starte denne transformasjonen er allerede på plass – det som mangler er den kollektive viljen. Vi anerkjenner dette og forplikter oss herved til å styrke våre arbeidsmetoder for å skape en arkitektur og urbanisme som har en mer positiv effekt på verden omkring oss.

We will seek to:

Founding signatories:

Arne Henriksen Arkitekter, Carl-Viggo Hølmebakk AS, Einar Jarmund & Co AS Arkitekter, Jensen & Skodvin, Snøhetta, Vigsnæs + Kosberg ++ Arkitekter AS.

We hope that every Norwegian architectural practice will join us in making this commitment.

#architectsdeclare

Please add the name of your practice
Please add your website URL
Please add your contact email
Please consent for us to store your data
*Required fields

Signatures:

53
A-lab AS aaiko arkitekter ACK arkitekter Alliance architecture studio Architectopia AS Arkitekt Ludvig Hoddø Arne Henriksen Arkitekter Arw Asplan Viak AS Borhaven Arkitekter AS Carl-Viggo Hølmebakk AS COMMON GROUND Dark prosjekt edit / atelier Einar Jarmund & Co AS Emdal Arkitekter Erik Langdalen arkitektkontor Espen Viksjø AS Flakk/Dalziel Fragment Haptic Architects Jensen & Skodvin Jørgen Tandberg Arkitekt MNAL Kile Stokholm arkitekter AS LandArk as Mad arkitekter Marafu Arkitekter AS MDH Arkitekter Metropolis arkitektur og design Odd Eyvind Kvaale Oslo Works Oslotre As Plan-AE (kontor Oslo) POCO arkitektur Powwow arkitketer as Praksis A PUSHAK arkitekter AS Sanden+Hodnekvam Architects SKAARA Arkitekter AS SKAJAA Arkitektkontor SLA Norge Snøhetta Stein Halvorsen Arkitekter AS Steinlia Stiv kuling as Studio LON AS Studio Oslo Landskapsarkitekter Studiobua Svingen Arkitektkontor AS TAG arkitekter VÅG Verk Arkitektur Vigsnæs + Kosberg ++ Arkitekter AS
Site by Lovers